อาจารย์ประสิทธิ์ คงทรัพย์

          

   ผม   นายแพทย์แผนไทย ประสิทธิ์ คงทรัพย์           ยินดีจะนำความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย เผยแพร่ให้ท่านที่สนใจติดตามผลงานของผม

ปัจจุบัน ผมทำงานเป็นอาจารย์แพทย์แผนไทย และนักกายภาพบำบัด ประจำสิริภัจจ์ สหคลินิก /โกมารภัจจ์ สหคลินิก และโรงเรียนสิริภัจจ์ การแพทย์แผนไทย

พบกับไซต์ที  http://www.siripatthaimedonlineschool.com  ครับ พบกันเรื่องสาราะความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย และองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยติดตามต่อนะครับ   

   สมัครเรียน แพทย์แผนไทย  การนวดบำบัด นวดจัดกระดูก ได้ที่

                                          siripatclinic@gmail.com โทร .   087-1639644/089-2867225  /081-8556590                                                                     

                                                                              ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ

                                                                                อ.ประสิทธิ์ คงทรัพย์

                                                       (พท.บ/พท.ว/พท.น/พท.ผ/พท.ภ/วท.บ (กายภาพบำบัด))

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to อาจารย์ประสิทธิ์ คงทรัพย์

  1. Mr Anonymous says:

    This is an example of a comment. You can create as many comments like this one or sub-comments as you like and manage all of your content inside your Dashboard.

Leave a Reply